Có một giải pháp đơn giản và đã được chứng minh để đưa hàng triệu gia đình ở California thoát khỏi đói nghèo và củng cố nền kinh tế của chúng ta – tăng mức lương tối thiểu không đáng kể thành mức lương đủ sống.

Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc đấu tranh để thông qua mức lương tối thiểu $22 với Cơ quan Lập pháp California vào năm 2022.

Quý vị sẽ ký tên vào bản kiến nghị của chúng tôi để đấu tranh cho mức lương $22 mỗi giờ vào năm 2022 chứ?

BỐN LÝ DO TẠI SAO QUÝ VỊ NÊN HỖ TRỢ VIỆC TĂNG MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU LÊN $22/GIỜ:

1) California có tỷ lệ nghèo thực tế cao nhất trên toàn quốc.

Cứ 6 người dân California thì có 1 người không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản hàng tháng. Không những thế, gần một nửa số người dân California sống trong cảnh nghèo khó có một thành viên trong hộ gia đình làm công việc toàn thời gian.

Tình trạng nghèo đói tập trung ở các cộng đồng da màu do kết quả của nhiều năm chịu sự phân biệt chủng tộc mang tính thể chế. Người lao động da màu có nguy cơ sống trong cảnh nghèo đói cao hơn gấp 3 lần so với người da trắng.

Tăng mức lương tối thiểu có thể và sẽ đưa các gia đình thoát khỏi tình trạng đói nghèo và cải thiện sự công bằng.

2) Mức tiền lương đã không thay đổi trong một thời gian dài.

Nếu mức lương tối thiểu quốc gia chỉ đơn giản là theo kịp tốc độ tăng năng suất kể từ năm 1960 – thì hiện tại mức lương tối thiểu đã phải là hơn $22 mỗi giờ. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đã từng trả cho người lao động mức lương tối thiểu tương đương $22 trong quá khứ, tính đến điều kiện chi phí sinh hoạt trong những năm trước.

Tuy nhiên, trong khi mức lương vẫn không đổi, chi phí sinh hoạt lại tăng vọt – ví dụ, giá nhà ở California đã tăng 68% trong 9 năm qua.

Chúng ta phải làm cho mức lương phù hợp với năng suất bắt đầu với việc tăng mức lương lên $22 mỗi giờ và hướng tới mức $25 mỗi giờ vào năm 2025.

Trends in the national minimum wage janani ramachandran for state assembly

3) Việc tăng mức lương tối thiểu giúp ích cho nền kinh tế của chúng ta.

Dữ liệu cho thấy việc tăng mức lương tối thiểu lên đến mức lương đủ sống không làm tổn hại đến các doanh nghiệp – nó giúp tạo ra một môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn bằng cách tạo ra một tầng lớp trung lưu thịnh vượng. Ngoài ra, cái gọi là “mất việc làm” do các doanh nghiệp chạy khỏi California gây ra phần lớn là do chất lượng cuộc sống của nhân viên – và không có điều gì cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta nhanh hơn việc đưa hàng triệu gia đình thoát khỏi tình trạng nghèo đói.

states with higher than federal minimum wage janani ramachandran for state assembly

4) Những người nộp thuế ở California đã trợ cấp cho các tập đoàn lớn trả lương thấp cho người lao động trong thời gian quá dài.

Những chủ lao động lớn nhất – những người có thể dễ dàng tăng lương cho nhân viên của họ – tuyển dụng những người lao động có mức lương thấp nhất. Một số tập đoàn khổng lồ này về cơ bản được những người nộp thuế trợ cấp, trong khi nhân viên của họ kiếm được ít tiền đến mức họ cần nhận các phúc lợi cộng đồng như hỗ trợ thực phẩm. Trên thực tế, trong 11 tháng đầu tiên của đại dịch, tài sản của các tỷ phú Hoa Kỳ, những người sở hữu nhiều tập đoàn lớn này, đã tăng 1.3 nghìn tỷ đô-la, trong khi các cộng đồng của chúng ta phải chịu thiệt hại từ đại dịch này.

Bằng cách tạo ra một mức lương đủ sống thực sự, California cuối cùng sẽ tạo ra hàng tỷ đô-la từ khoản thu thuế mới khi người lao động bước vào tầng lớp trung lưu, trả nhiều thuế hơn và rời khỏi các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều doanh nghiệp rất nhỏ sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, chúng tôi cũng tin rằng California nên sử dụng một số khoản thặng dư ngân sách gồm 15 tỷ đô-la hiện tại của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp rất nhỏ đang phải chịu gánh nặng do việc tăng lương để họ có thể duy trì khả năng cạnh tranh trong khi vẫn trả cho người lao động một mức lương đủ sống.

BÂY GIỜ LÀ LÚC ĐẤU TRANH CHO CÔNG BẰNG KINH TẾ

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY - HÃY KÝ TÊN VÀO BẢN KIẾN NGHỊ CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẤU TRANH CHO MỨC LƯƠNG ĐỦ SỐNG $22 MỖI GIỜ VÀO NĂM 2022.

Trích dẫn

1. https://calbudgetcenter.org/news/more-than-7-million-californians-cant-afford-basic-needs-new-census-figures-show/

2. https://www.labor.ca.gov/wp content/uploads/sites/338/2021/02/ca-future- of-work-report.pdf
3.hps://www.labor.ca.gov/wp-content/uploads/sites/338/2021/02/cafuture-
of-work-report.pdf
4.hps://truthout.org/articles/many-workers-at-largest-corporations-inus-
depend-on-federal-benefits-to-survive/
5.hps://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/
6.hps://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-08/california-wei
ghs-how-to-spend-surprise-windfall-in-a-pandemic

Join The Movement

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.