Hơn 3 Triệu Người dân California Không có Bảo hiểm Y tế.

Hơn 3 Triệu Người dân California Không có Bảo hiểm Y tế.

Có hàng ngàn người chết mỗi năm do họ không được bảo hiểm toàn diện.

Chúng ta đã chờ đợi đủ lâu để đấu tranh cho công bằng y tế. Đã đến lúc California phải xây dựng hệ thống y tế Medicare for All của riêng mình vì mọi người dân California đều xứng đáng nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng. Medicare for All sẽ giúp chúng ta tiết kiệm tiền và cứu sống nhiều người.

Hãy tham gia với chúng tôi trong việc ủng hộ Medicare for All bằng cách ký tên vào bản kiến nghị của chúng tôi.

Thời điểm để rốt cuộc phải ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân California là NGAY LÚC NÀY

Thời điểm để rốt cuộc phải ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân California là NGAY LÚC NÀY
Đại dịch COVID-19 là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe hướng đến lợi nhuận của chúng ta bất bình đẳng — và sự bất bình đẳng là điều vô cùng tai hại. Người da đen và Người da nâu ở California đã tử vong do COVID-19 với tỷ lệ cao hơn đáng kể, một phần lớn là do họ không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và phòng ngừa như những nhóm người khác. Chúng ta được coi là một quốc gia mà với tư cách cá nhân, mọi người đều chưa được an toàn cho đến khi từng người được an toàn. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi nỗ lực để đảm bảo mọi người dân California đều nhận được dịch vụ y tế chất lượng.

Ngân sách tiểu bang của California hiện đang rủng rỉnh với doanh thu từ các khoản kích thích kinh tế của liên bang và tiền thuế. Đã đến lúc cần sử dụng tốt số tiền này và đầu tư vào một hệ thống mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. Đã đến lúc đưa số tiền đó vào xây dựng hệ thống Medicare for All tại California.

Không còn phải chờ đợi các chính trị gia Đảng dân chủ “gạo cội” ở California, những người đã hứa hẹn xây dựng hệ thống Medicare for All nhưng vẫn chưa giữ lời. Không còn bầu chọn những nhà lãnh đạo hứa hẹn suông.

Những điều California cần bây giờ là những người ủng hộ sự tiến bộ, những người sẽ can đảm đấu tranh cho việc chống lại bảo hiểm tư nhân và các đồng minh chính trị của họ. Janani Ramachandran là một nhà lãnh đạo can đảm mà chúng ta cần trong Quốc hội Tiểu bang để tận dụng thời điểm này – và đấu tranh để thông qua hệ thống Medicare for All vào năm 2022.

Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi có thể biến Medicare for All thành hiện thực.

Hãy tham gia với chúng tôi để ủng hộ Medicare for All. Hãy ký tên vào bản kiến nghị của chúng tôi ngay hôm nay!

Join The Movement

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.